Výměna vodovodního řadu od ČS Sebranice (II. etapa)

Předmětem projektu byla výměna stávajícího zásobovacího řadu DN 250 v rámci II. etapy projektu. Po realizaci II. etapy zásobovacího řadu byla provedena tlaková zkouška na dvojnásobek provozního tlaku a desinfekce potrubí chlornanem sodným. Pro kontrolu zdravotní nezávadnosti vody byl proveden odběr vzorku a proveden jeho laboratorní rozbor. Po dokončení II. etapy zásobovacího řadu a potřebných zkoušek bylo provedeno propojení se zásobovacím řadem postaveným v rámci I. etapy a se stávajícím vodovodem v šachtě s redukčním ventilem na konci opravy vodovodu.

Výměna vodovodu zahrnovala následující:

II. etapa:

  1. Zásobovací řad - celková délka = 722m (od staničení 0,458 do staničení 1,180)
    –      potrubí PE 100 RC SDR 11 dn 110*10,0mm v celkové délce 553m
    –      potrubí PE 100 RC SDR 11 dn 110*10,0mm s ochr. pláštěm v celkové délce 169m
  2. Přepojení 3 ks stávajících přípojek 

Celkové náklady projektu: 1 759 629,66 Kč bez DPH

Na realizaci projektu byla v roce 2021 poskytnuta dotace z Pardubického kraje ve výši 350 000,- Kč.