Výměna vodovodního řadu v obci Široký Důl

Předmětem projektu byla výměna stávajícího vodovodního řadu v obci Široký Důl v celkové délce 809,00 m. Všechny stávající vodovodní přípojky byly přepojeny na nové řady. Přepojeno bylo 26 domovních přípojek v celkové délce 45,50 m.

Výměna vodovodu byla zčásti provedena běžným výkopem a zčásti bezvýkopovou metodou Burstlining - nahrazení stávajícího nevyhovujícího osinko-cementového potrubí vtažením nového plastového potrubí stejné dimenze do stávajícího potrubí, současně se při vtahování nových trubních modulů potrubí využitím speciálního příslušenství stávající potrubí v zemi rozlomí nebo rozřízne a tím rozšíří.

Výměna vodovodu zahrnovala následující:

Vodovodní řad „S“

Vodovodní řad „S“ je navržen z potrubí PE 100 RC, 90x5,4, SDR17, s ochranným pláštěm v délce 156,50m a PE 100 RC, 160x9,5, SDR17, s ochranným pláštěm v délce 46,50m při výměně vodovodu metodou Berstlining. V případě výměny vodovodu běžným výkopem bude použito potrubí PE 100, RC, SDR17, 160x9,5 v délce 182,50m a potrubí PE 100 RC, SDR 17, 90x5,4 v délce 372,50 m. Celková délka vodovodního řadu „S“ bude 758,0 m.

Vodovodní řad „S“ 758,0 m

  • PE 100 RC, 160x9,5, SDR17, s ochranným pláštěm 46,5 m
  • PE 100 RC, 160x9,5, SDR17 182,5 m
  • PE 100 RC, 90x5,4, SDR17, s ochranným pláštěm 156,5 m
  • PE 100 RC, 90x5,4, SDR17 372,5 m
  • Přepojení stávajícího řadu PE63 1 ks 2,0 m
  • Přepojení stávajícího řadu PE110 1 ks 2,0 m
  • Propojení stávajících přípojek rPE32x4,4 26 ks 45,5 m

Vodovodní řad „S-2“

 Vodovodní řad „S-2“ je navržen z potrubí PE 100 RC, 90x5,4, SDR17 v délce 51,0 m. Vodovodní řad „S-2“ bude proveden řízeným protlakem. Na vodovodním řadu „S-2“ bude osazen ve staničení 2,50m podzemní hydrant DN80– kalník. Celkem bude na řadu „S-2“ osazen 1 ks podzemního hydrantu DN80 a 5 ks šoupátka Š80 se zemní teleskopickou soupravou.

Vodovodní řad „S-2“ PE 100 RC, 90x5,4, SDR17 51,0 m

Celkové náklady projektu: 3 655 051,53 Kč bez DPH

Na realizaci projektu byla v roce 2021 poskytnuta dotace z Pardubického kraje ve výši 730 000,- Kč.