Výměna vodovodu Dolní Újezd – Jiříkov

pardubickykraj

Předmětem projektu byla výměna eternitového potrubí v délce 802,7 m, profilu 110x10 z polyethylenu, které se napojilo na nový řad "A" a u místní části Jiříkov na stávající vodovodní řád PVC DN 110.

Celkové náklady projektu: 1 152 570,54 Kč bez DPH

Na realizaci projektu byla v roce 2021 poskytnuta dotace z Pardubického kraje ve výši 200 000,- Kč.