Výměna vodovodu od čp.91 po redukční šachtu v obci Desná

Předmětem projektu byla výměna vodovodu metodou Burstlining v západní části obce Desná od redukční šachty naproti požární zbrojnici v souběhu s komunikací II/359 až před čp. 91. Stavbou byla zajištěna stabilnější a kvalitnější dodávka pitné vody pro jednotlivé nemovitosti v dané lokalitě. Novou výstavbou byl nahrazen stávající vodovodní řad z r. 1961. Vodovodní řad je veden v původní trase v zahradách, ve zpevněných plochách, v místní komunikaci a v komunikaci II. tř.. V rámci stavby bylo přepojeno 17 ks odbočení pro přípojky.

 

Vodovodní řad „D“    PE 100, RC, SDR17 d90x5,4 s ochranným pláštěm               513,0 m

Propojení přípojek rPE32x4,4                                          17 ks                                      0,0m            (bude použito potrubí z provizorního propojení přípojek 17x1,0m)

Přípojka pro hydrant PE 100, RC, SDR17 d90x5,4 s ochranným pláštěm                     3,0m

Celkové náklady projektu:  1 497 241,23 Kč bez DPH 

Na realizaci projektu byla poskytnuta dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje ve výši 720 000,- Kč.